Voditeljica Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje Fakulteta organizacije i informatike izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i član istraživačke skupine Laboratorija Nikola Kadoić, mag. inf., zajedno s prof .dr. sc. Dianom Šimić s Fakulteta organizacije i informatike i prof. dr. sc. Jasnom Mesarić, pomoćnicom ravnateljice Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, u sklopu Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga (Zajam Svjetske banke), održale su tri radionice pod nazivom "O METODOLOGIJI RANGIRANJA BOLNICA TEMELJEM REZULTATA AUDITA" za tri entiteta: Akutni infarkt miokarda, Moždani udar i Antimikrobna profilaksa u kirurgiji.

Zadatak projekta je provesti rangiranje bolnica temeljem provedenog audita bolnica u Hrvatskoj i javno objaviti 40% posto najuspješnijih bolnica na temelju rezultata provedenog audita.

Cilj radionice bio je predstaviti indikatore i  kriterije koji će se primijeniti u rangiranju bolnica te primjenom metode Analitički hijerarhijski proces (AHP) odrediti težinske koeficijente (važnost) kriterija za rangiranje bolnica.

Težinski koeficijenti kriterija izračunati su temeljem procjena pedesetak eksperata, doktora medicine, specijalista neurologije, kardiologije i kirurgije koji su primjenom metode AHP procjenjivali važnost kriterija za rangiranje bolnica po tri entiteta primjenom alata SuperDecisions.

Metoda AHP je najpoznatija i najšire primijenjena metoda za višekriterijsko odlučivanje o realnim problemima, primijenjena gotovo u svim problemskim domenama.

Radionice su održane 11. i 12.7. 2018. na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu.

Radionica "O metodologiji rangiranja bolnica temeljem rezultata audita"