U ponedjeljak, 28. veljače 2022., održan je hibridni radni sastanak u okviru projekta „HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“, koji koordinira Fakultet organizacije i informatike (FOI) u suradnji s četiri vanjska suradnika s vodećih europskih sveučilišta u području informatike, edukacijskih i srodnih znanosti: prof. dr. sc. Hendrik Drachsler, Goethe University, Njemačka, prof. dr. sc. Bart Rienties, Open University, Ujedinjeno Kraljevstvo, prof. dr. sc. Wim Van Petegem, Ku Leuven, Belgija te dr. sc. Sandra Kučina Softić sa Sveučilišnog računarskog centra, Sveučilišta u Zagrebu. Na sastanku su predstavljeni konceptna mapa i deskriptori metapodataka kao glavni rezultat prvog projektnog razdoblja, a predstavljena je i metodologija razvoja okvira zrelosti u hibridnom okruženju, koji će biti fokus u drugoj fazi.

Radni sastanak održan je  u Vijećnici FOI-ja te online putem servisa Big Blue Button (BBB), a sudjelovali su članovi istraživačke skupine s FOI-ja. Radni sastanak je održan u svrhu predstavljanja svih rezultata projekta koji su ostvareni za vrijeme prvog projektnog razdoblja (01/03/21-28/02/22), ali i kako bi se pokrenula diskusija o aktivnostima koje će se provoditi u drugom projektnom razdoblju (01/03/22-31/08/23).

Dnevni red sastanka bio je sljedeći:

- pregled provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata u prvih 12 mjeseci provođenja projekta,

- prezentacija metodologije razvoja okvira zrelosti,

- diskusija vezana uz Plan upravljanja istraživačkim podacima.

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep je zajedno sa suvoditeljicom projekta, prof. dr. sc. Dianom Šimić predstavila ostvarene aktivnosti i rezultate prvog projektnog razdoblja te istraživačke aktivnosti koje su se provodile kako bi se ostvarila prva dva cilja projekta:

Cilj 1: Identificirati slučajeve korištenja i nedostatke u korištenju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa, predmeta i predavanja i
Cilj 2: Identificirati resurse potrebne za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa i predmeta.

Bitno je naglasiti da je u okviru prvog projektnog razdoblja objavljeno 6 konferencijskih radova predstavljenih na konferenciji 
International Conference of Education, Research and Innovation - ICERI, Central European Conference on Information and Intelligent Systems – CECIIS i Međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju - MIPRO, a prihvaćen je i rad za objavu u časopisu Journal of Information and Organizational Sciences - JIOS, dok je jedan rad poslan na objavu u časopis International Journal of Educational Technology in Higher Education - IJETHE.

Sažeci objavljenih radova dostupni su na službenoj stranici projekta pod kategorijom „RADOVI NA PROJEKTU“.

Uslijedila je prezentacija metodologije razvoja okvira zrelosti u hibridnom okruženju, koju je predstavila članica projektnog tima HELA, doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić. Kroz prezentaciju je uvela članove tima u aktivnosti koje su u provedbi i one koje tek slijede u drugom razdoblju projekta, a vezane su uz postizanje cilja 4: Razviti model zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju.

Zadnja točka dnevnog reda bila je diskusija vođena od strane prof. dr. sc. Diane Šimić na temu Plan upravljanja istraživačkim podacima, koji je tijekom 2022. godine Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) uvela u postupak praćenja provedbe projekata, u svrhu provođenja otvorene znanosti te usklađivajnu s europskim istraživačkim prostorom, što je promjena koja se odnosi i na projekt HELA.

Na samom kraju sastanka voditeljica projekta, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep zahvalila se svim članovima projektnog tima na njihovom aktivnom sudjelovanju kroz proteklih 12 mjeseci provedbe projekta te ih potaknula da se uključe u daljnje aktivnosti u istom opsegu. Drugo razdoblje projekta će trajati čak 18 mjeseci (01/03/22-31/08/23).

 

Kako biste saznali više o svrsi, aktivnostima i rezultatima projekta, pozivamo Vas da pogledate HELA projektnu knjižicu.

Više informacija o ciljevima i očekivanim rezultatima dostupno je na mrežnim stranicama projekta: https://decision-lab.foi.hr/hela-projekt.

 

HELA - radni sastanak