Konzorcijski sastanak i istraživačka radionica u okviru HELA projekta održat će se 21.-22. listopada 2021. virtualno putem Zooma.

U četvrtak, 21. listopada 2021. će voditeljica projekta HELA, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, predstaviti provedene projektne aktivnosti i ostvarene rezultate u sedam mjeseci provođenja projekta te dati pregled nadolazećih istraživačkih aktivnosti do kraja prve godine projekta.

U petak, 22. listopada 2021., održat će se istraživačka radionica na kojoj će FOI tim predstaviti rezultate projekta kroz tri modula:
1) Konceptualni okvir analitika učenja,
2) Strateško planiranje i donošenje odluka vezanih uz provedbu analitika učenja i
3) Slučajevi korištenja analitika učenja.

Nakon toga će vanjski suradnik na projektu, prof. dr. sc. Bart Rienties sa sveučilišta Open University, održati radionicu pod nazivom „Primjena analitika učenja u praksi“.

 

Dnevni red:

Četvrtak, 21. listopad 2021.

09:30-11:00 Konzorcijski sastanak, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep
 

Petak, 22. listopad 2021.

10:00-12:00 Prezentacija i rasprava o projektnim rezultatima kroz tri modula:

 

1. Konceptualni okvir analitika učenja:

Konceptna mapa istraživanja analitika učenja, prof. dr. sc. Diana Šimić

Zajednice prakse u području analitika učenja i rudarenja podataka, Sabina Rako, mr. sc.

Etička pitanja i pitanja privatnosti u području analitika učenja, Barbara Šlibar, mag. inf
 

2. Strateško planiranje i donošenje odluka vezanih uz provedbu analitika učenja:

Strateško planiranje i donošenje odluka u institucijama visokog obrazovanja – stilovi odlučivanja, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep

Prednosti, izazovi i politike vezane uz implementciju analitika učenja, dr. sc. Ivana Đunđek Kokotec, prof. dr. sc.  Marina Klačmer Čalopa
 

3. Slučajevi korištenja analitika učenja:

Uvod, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, prof. dr. sc. Diana Šimić

Studentski zadaci, Jelena Gusić Munđar, mag. math.

Vojni i drugi studiji, doc. dr. sc. Nikola Kadoić
 

12:00-13:00 Pauza za ručak

13:00-15:00 Istraživačka radionica: „Primjena analitika učenja u praksi“, prof. dr. sc. Bart Rienties

15:00-16:00 Rasprava i zaključak