Članica projektnog tima HELA, prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić je u okviru 46. međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO 2023), prezentirala istraživački rad „How Well Students Perceive Their Understanding of Logic Programming Course Content?“ koji je pripremljen u okviru drugog projektnog razdoblja projekta HELA.

Međunarodni skup MIPRO odvija se od 22. do 25. svibnja 2023. godine u Opatiji. Tema ovogodišnjeg skupa je „ICT za pametnu i zelenu sadašnjost i budućnost“, a program uključuje čak 16 savjetovanja, 2 foruma, 2 seminara, 2 okrugla stola i radionicu. Program događaja dostupan je na poveznici.

Rad „How Well Students Perceive Their Understanding of Logic Programming Course Content?“  koji je prezentiran u okviru skupa, rezultat je istraživanja koje se provodi u drugom projektnom razdoblju HELE, a ono traje od ožujka 2022. godine do kolovoza 2023. godine. Glavni fokus istraživanja je razvijanje okvira zrelosti za implementaciju analitika učenja u visokoobrazovnim institucijama, što obuhvaća i razvijanje smjernica za etičko i pedagoško uvođenje analitika učenja, poštujući privatnost i osobne podatke, razvijanje skupa instrumenata za operacionalizaciju zrelosti korištenja analitika učenja, razvijanje modela infrastrukture za provedbu analitika učenja u visokoobrazovnim ustanovama u hibridnom okruženju i razvoj modela analitika učenja s pratećim opisima upotrebe korištenjem deskriptora metapodataka. 

Četverogodišnji istraživački projekt IP-2020-02-5071 HELA, koji je započeo 1. ožujka, 2021. godine, financira Hrvatska zaklada za znanost u iznosu € 103.023,00. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, a suvoditeljica je prof. dr. sc. Diana Šimić. Temeljna svrha projekta je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta u primjeni analitika učenja. U okviru projekta razvit će se okvir zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

Informacije o projektu i arhiva dosad postignutih rezultata dostupni su na poveznici.