U organizaciji društva Society for Learning Analytics Research (SOLAR), od 21. do 25. ožujka 2022., održati će se 12. međunarodna konferencija Learning Analytics and Knowledge Conference (LAK22) gdje će suradnice s Fakulteta organizacije i informatike na projektu „HELA- Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“ predstaviti rad pripremljen u okviru projekta. Ovo izlaganje označava prvo predstavljanje projekta HELA na konferenciji LAK!

Članica projektnog tima Barbara Šlibar, mag. inf. će u srijedu, 23. ožujka 2022. prezentirati rad „Co-occurrence patterns of issues and guidelines related to ethics and privacy of learning analytics in higher education – literature review“ koji je pripremila zajedno sa suvoditeljicom projekta HELA, prof. dr. sc. Dianom Šimić i projektnim suradnicama Jelenom Gusić Munđar, mag. math. i Sabinom Rako, mr. sc.

Rad je pripremljen kao uvod u drugo projektno razdoblje, koje će trajati do kolovoza 2023. godine, a tema rada vezana je uz utjecaj etike i privatnosti na provedbu i prihvaćanje analitika učenja na visokim učilištima te doprinosi postizanju projektnog cilja 3: Identificirati pedagoške, etičke i probleme privatnosti kod upotrebe analitika učenja i kako mogu biti riješeni. Rezultati provedenog istraživanja izneseni u radu, koristiti će se u daljnjim projektnim aktivnostima i doprinijeti postizanju projektne svrhe, odnosno boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta u primjeni analitika učenja te razvijanju okvira zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

Više o svrsi, ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta HELA pročitajte ovdje.

Više informacija o konferenciji dostupno je na web stranicama SOLAR, a raspored izlaganja možete pronaći ovdje.