Sažetak istraživačkog rada pripremljenog u okviru drugog projektnog razdoblja projekta „HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“, bit će predstavljen u okviru konferencije „KOI – International Conference on Operational Research“.

Ovogodišnje, 19. izdanje, konferencije KOI održat će se 28.-30. Rujna 2022., u Šibeniku. Konferenciju organizira Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) u suradnji s Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Splitu (suorganizator).

U srijedu, 28. Rujna 2022., članica istraživačke skupine, Jelena Gusić Munđar, mag. math., će unutar sekcije „Machine Learning and Data Mining“ predstaviti sažetak: Finding the most representative Latent Dirichlet Allocation run for topic modelling – J. Gusić Munđar, S. Rako, B. Šlibar, koji je pripremljen u okviru drugog projektnog razdoblja projekta HELA.

Više informacija o konferenciji dostupno je ovdje.

Program konferencije dostupan je ovdje.