U okviru pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ kojeg je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET započela s partnerima 2015. godine, a koji službeno završava 31.08.2018., tim stručnjaka sa Fakulteta organizacije i informatike u suradnji sa kolegama iz CARNET-a imao je važnu ulogu u utvrđivanju stanja digitalne zrelosti, ispitivanja mogućeg napretka u integraciji i učinkovitom korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija te propoznavanju područja za poboljšanje.

S tim su ciljem izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa i dr. sc. Bojan Žugec razvili Okvir za digitalnu zrelost osnovnih i srednjih škola u RH i pripadajući instrument što zajedno predstavlja jedinstveno i sveobuhvatno rješenje za procjenu digitalne zrelosti škola. Jezgra Okvira za digitalno zrele škole je strukturirana u 5 područja karakterističnih za sustav obrazovanja u RH pri čemu se svako od tih područja odnosi na različite aspekte integracije i korištenja digitalnih tehnologija. Identificirana područja unutar Okvira jesu: Planiranje, upravljanje i vođenje; IKT u učenju i poučavanju; Razvoj digitalnih kompetencija; IKT kultura i IKT infrastruktura. Uz područja definirano je 5 razina digitalne zrelosti, a zajedno su činili temelj za vrednovanje digitalne zrelosti škola.

U razvoju Okvira i Instrumenata (rubrika i upitnik) primijenjena je složena znanstvena metodologija koja je obuhvatila niz metoda i tehnika primijenjenih u pojedinim fazama razvoja. Okvir i Instrument su prilagođeni specifičnostima obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, usklađeni su s nacionalnom regulativnom i strateškim dokumentima vezanim uz obrazovanje. Tijekom provedbe pilot projekta e-Škole instrument je primijenjen u postupku samovrednovanja i vanjskog vrednovanja na uzorku od sto pedeset jedne (151) škole koje sudjeluju u pilot projektu. Primjenom razvijenog instrumenta, prvi put u Republici Hrvatskoj, dobiven je dubinski uvid u stanje digitalne zrelosti osnovnih i srednjih škola.

Okvir za digitalnu zrelost osnovnih i srednjih škola vrlo je važan dokument koji može poslužiti svim strateškim, taktičkim pa i operativnim razinama odlučivanja kao vodič u planiranju i provođenju integracije te učinkovitog korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovnom sustavu osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Od dokumenata razvijenih tijekom pilot projekta koji imaju važnu ulogu u podizanju digitalne zrelosti škola potrebno je izdvojiti priručnik Strateški plan primjene informacijsko - komunikacijskih tehnologija u školi kojeg su razvile izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, doc. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek i izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, kao i Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija kojeg je pripremio izv. prof. dr. sc. Igor Balaban. Priručnik Strateški plan primjene informacijsko - komunikacijskih tehnologija u školi predstavlja okvir koji ravnatelju i njegovom timu može pomoći u izradi strateškog i akcijskog plana primjene IKT-a kako u nastavne procese tako i u poslovanje. Priručnik je oblikovan uzimajući u obzir analizu sadašnjeg položaja škole kroz raspoloživost IKT resursa, spremnost i samouvjerenost odgojno-obrazovnih djelatnika na primjenu IKT-a, dugoročne i kratkoročne aktivnosti škole usmjerene ka unaprjeđenju poslovanja te procesa učenja i poučavanja kroz implementaciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Škole zavisno od svojih potreba i strateških smjernica mogu primjenjivati ovaj dokument u cijelosti ili neke njegove dijelove i na taj način mogu podići razinu digitalne zrelosti, bolje iskoristi računalnu opremu kojom raspolažu, stvoriti bolju sliku škole, što može utjecati na lakše pronalaženje mogućnosti sudjelovanja u projektima / dodatnog financiranja razvoja škole, biti spremnije na nove izazove u obrazovanju koje donosi tehnologija, a time i novi načini poučavanja. Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija daje uputu ravnatelju i njegovom timu na koji način da definiraju osnovne sigurnosne odredbe, školsku IKT opremu, ali i njezino održavanje, sigurnost korisnika, ali naravno i prihvatljivo i odgovorno korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Završna konferencija pilot projekta e-Škole održana je 28.08.2018. godine u Zagrebu, a više informacija moguće je dobiti na mrežnim stranicama CARNET- a.

okvir za digitalnu zrelost

 

strateški plan primjene ikt-a