Asistent Nikola Kadoić, ujedno i član laboratorija, obranio je doktorski rad pod naslovom Nova metoda za analizu složenih problema odlučivanja temeljena na analitičkom mrežnom procesu i analizi društvenih mreža. Doktorski rad je izrađen pod mentorstvom prof.dr.sc. Blaženke Divjak i izv.prof.dr.sc. Nine Begičević Ređep.

Nikola Kadoić obranio doktorski rad s pohvalom summa cum laude pred Povjerenstvom u sastavu:

  • Dr. sc. Tihomir Hunjak, professor emeritus na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednik
  • Dr. sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, članica
  • Dr. sc. Marko Bohanec, redoviti profesor na Institutu Jožef Štefan u Mariboru, član
obrana doktorskog rada