O LABU

 

Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje djeluje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu te provodi istraživanja u području upravljanja organizacijama i poslovnim procesima s naglaskom na strateškom planiranju i primjeni metoda za strateško planiranje u profitnim i neprofitnim organizacijama te podršci odlučivanju s aspekta normativne i deskriptivne teorije odlučivanja, a s naglaskom na primjenu metoda za višekriterijsko odlučivanje i sustave za potporu odlučivanju.

AKTIVNOSTI LABORATORIJA

  • provođenje istraživanja iz područja upravljanja organizacijama i poslovnim procesima
  • provođenje interdisciplinarnih istraživanja u području strateškog planiranja s naglaskom na metode za strateško planiranje
  • provođenje interdisciplinarnih istraživanja u području poslovnog odlučivanja
  • provođenje interdisciplinarnih istraživanja u području normativne teorije odlučivanja s naglaskom na metode za višekriterijsko odlučivanje
  • rad na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima iz područja rada Laboratorija
  • priprema znanstvenih i stručnih radova iz područja rada Laboratorija
  • održavanje edukacija, pozvanih predavanja, radionica, seminara u području djelovanja Laboratorija

ČLANOVI TIMA

Tihomir Hunjak
Redoviti profesor, emeritus
Violeta Vidaček Hainš
Izvanredna profesorica