Podizanje zrelosti visokih učilišta za
implementaciju analitika učenja

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

PROJEKTNE NOVOSTI

25.09.2023, 09:27
Član projektnog tima HELA, Ivan Kekez, mag. oec. je u okviru 34. konferencije CECIIS - Central European Conference on Information and Intelligent…
05.07.2023, 10:49
Na konferenciji EDULEARN23 članovi tima projekta „HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“ predstavili su…
24.05.2023, 10:26
Članica projektnog tima HELA, prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić je u okviru 46. međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku…

O projektu

Istraživački projekt (IP-2020-02-5071)„HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja” financira Hrvatska zaklada za znanost. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. Projekt u vrijednosti od 776.230,00 HRK traje 4 godine (01/03/2021 – 28/02/2025).

Ciljevi projekta:

Temeljna svrha projekta je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta u primjeni analitika učenja. U okviru projekta razvit će se okvir zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

Znanstveni ciljevi:

 • Cilj 1: Identificirati slučajeve korištenja i nedostatke u korištenju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa, predmeta i predavanja.
 • Cilj 2: Identificirati resurse potrebne za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa i predmeta.
 • Cilj 3: Identificirati pedagoške, etičke i probleme privatnosti kod upotrebe analitika učenja i kako mogu biti riješeni.
 • Cilj 4: Razviti model zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju.
 • Cilj 5: Razviti slučajeve korištenja analitika učenja.
 
9
rezultata
15
članova tima
4
godine
776.230,00 HRK
budžet

ISTRAŽIVAČKA GRUPA

Fakultet organizacije i informatike

 • prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep – voditeljica projekta
 • prof. dr. sc. Diana Šimić – suvoditeljica projekta
 • izv. prof. dr. sc Igor Balaban
 • dr. sc. Ivana Dvorski Lacković
 • dr. sc. Ivana Đunđek Kokotec
 • dr. sc. Valentina Đurek
 • Darko Grabar, mag. inf.
 • Jelena Gusić Munđar, mag. math.
 • doc. dr. sc. Nikola Kadoić
 • Ivan Kekez, mag. oec.
 • prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa
 • prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić
 • doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 • Sabina Rako, mr. sc.
 • Barbara Šlibar, mag. inf.
 • Petra Vondra, mag. inf.

Vanjski suradnici:

 • prof. dr. sc. Hendrik Drachsler, Goethe University, Njemačka
 • dr. sc. Sandra Kučina Softić, SRCE, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Bart Rienties, The Open University, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • prof. dr. sc. Wim Van Petegem, Ku Leuven, Belgija

VIDLJIVOST PROJEKTA

KONTAKTIRAJTE NAS

hela@foi.unizg.hr

Projekt HELA